Velkommen

Justitia Security

 

" Iustitia enim pignus"

Justitia Security er et vagtfirma med hovedkontor i Silkeborg, men opererer i hele Danmark.

 

Skader opstået som følge af vandindtrængen, brand,tyveri,hærværk og intern efterladenhed kan påføre virksomheder ubehagelige driftforstyrrelser og dermed store økonomiske tab. Ved udførelse af vagt- og sikkerhedstjeneste kan sådanne i stort omfang forebygges, og eventuelle følger heraf kan begrænses.

 

 

 

Med henblik herpå tilbyder Justitia Security sine kunder assistance inden for følgende områder

 

 

- Alarmpatrulje

- Byggepladsvagt

- Dørmand

- Eventvagt

- Fast vagt

- Havnesikring

- Idrætskontrollør

- Livvagt

- Narkohund

- Områdevagt

- Razziatilsyn

- Personbeskyttelse

- Port/receptionsvagt

- Ronderende vagt

- Servicevagt

- Svind

- Tilsyn

 

 

Behjælplig med udarbejdelse af:

 

- Beredskabsplaner

- Personsøgning af efterlyste borger