Velkommen

Velkommen til Justitia Security - "lustitia enim pignus"

 

Justitia Security er et vagtfirma med hovedkontor i Silkeborg, men opererer i hele Danmark.

 

Skader opstået som følge af vandindtrængen, brand, tyveri, hærværk og intern efterladenhed kan påføre virksomheder ubehagelige driftsforstyrrelser og dermed store økonomiske tab. Ved udførelse af vagt- og sikkerhedstjeneste kan sådanne skader i stort omfang forebygges, og eventuelle følger heraf kan begrænses

 

Med henblik herpå tilbyder Justitia Security sine kunder assistance inden for følgende områder:

 

* Alarmpatrulje

* Byggepladsvagt

* Dørmand

* Eventvagt

* Fast vagt

* Havnesikring

* Idrætskontrollør

* Livvagt

* Narkohund

* Områdevagt

* Razziatilsyn

* Personbeskyttelse

* Personserach

* Port- og receptionsvagt

* Ronderende vagt

* Servicevagt

* Svind

* Tilsyn

 

Behjælpelig med udarbejdelse af:

 

* Beredskabsplaner

* Personsøgning af efterlyste borger

 

© Copyright. All Rights Reserved.